image_alt

Remonty bieżące nawierzchni ulic i chodników w zakresie robót brukarskich na terenach administrowanych przez Zarząd Dróg, Zieleni i Transportu w Olsztynie

Nadrzędna kategoria: zamówienia publiczne
21. 11. 2018 12:22
Autorstwa: Ewa Gołębiewska-Maciąg
Poprawiono: 17 grudzień 2018 12:21

Remonty bieżące nawierzchni ulic i chodników w zakresie robót brukarskich

na terenach administrowanych przez Zarząd Dróg, Zieleni i Transportu w Olsztynie

Znak sprawy: NP.2521.66.2018

 

Ogłoszenie o zamówieniu

Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia

Informacja z otwarcia ofert

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty