image_alt

Bieżące utrzymanie drogowych obiektów inżynierskich na terenie miasta Olsztyna

Nadrzędna kategoria: zamówienia publiczne
30. 11. 2018 13:51
Autorstwa: Ewa Gołębiewska-Maciąg
Poprawiono: 20 grudzień 2018 13:31

 

Bieżące utrzymanie drogowych obiektów inżynierskich na terenie miasta Olsztyna

znak sprawy: NP.2521.69.2018

 

Ogłoszenie o zamówieniu

Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia 

  

FORMULARZ OFERTOWY - PO ZMIANACH 

UWAGA

ZMIANA TERMINU SKŁADANIA OFERT 

OGŁOSZENIE O ZMIANIE OGŁOSZENIA

 

Informacja z otwarcia ofert

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty