image_alt

Budowa chodnika wzdłuż ul. Zientary Malewskiej na odcinku od ul. Zimowej do ul. Trackiej – Etap III

Nadrzędna kategoria: zamówienia publiczne
12. 04. 2019 13:45
Autorstwa: Ewa Gołębiewska-Maciąg
Poprawiono: 14 maj 2019 12:47

 

Budowa chodnika wzdłuż ul. Zientary Malewskiej na odcinku od ul. Zimowej do ul. Trackiej – Etap III

Znak sprawy: NP.2521.24.2019

 

Ogłoszenie o zamówieniu

Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia

Informacja z otwarcia ofert

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty