image_alt

Remont chodników przy ulicy Słonecznej w Olsztynie – etap I i II

Nadrzędna kategoria: zamówienia publiczne
18. 06. 2019 10:38
Autorstwa: Ewa Gołębiewska-Maciąg
Poprawiono: 11 lipiec 2019 13:42

Remont chodników przy ulicy Słonecznej w Olsztynie – etap I i II

Znak sprawy: NP.2521.38.2019

 

Ogłoszenie o zamówieniu

Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia

Informacja z otwarcia ofert

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty