Remont chodnika przy ul. Kłosowej w Olsztynie – Etap I

Nadrzędna kategoria: zamówienia publiczne
21. 06. 2019 08:40
Autorstwa: Lucyna Brejnak
Poprawiono: 31 lipiec 2019 13:21

Remont chodnika

przy ul. Kłosowej w Olsztynie – Etap I

Znak sprawy: NP.2521.36.2019

 

Ogłoszenie o zamówieniu

SIWZ 

MODYFIKACJA TREŚCI SIWZ 

Informacja z otwarcia ofert 

INFORMACJA O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY