image_alt

Budowa parkingu dla samochodów osobowych przy ZSO nr 3 ul. Wańkowicza – etap I

Nadrzędna kategoria: zamówienia publiczne
05. 07. 2019 12:49
Autorstwa: Ewa Gołębiewska-Maciąg
Poprawiono: 31 lipiec 2019 13:37

 

Budowa parkingu dla samochodów osobowych przy ZSO nr 3 ul. Wańkowicza – etap I

Znak sprawy: NP.2521.48.2019

 

Ogłoszenie o zamówieniu

Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia

Informacja z otwarcia ofert

Informacja o unieważnieniu postępowania