image_alt

Remont chodnika przy ul. Cichej w Olsztynie – etapy II i III

Nadrzędna kategoria: zamówienia publiczne
22. 07. 2019 11:43
Autorstwa: Lucyna Brejnak
Poprawiono: 21 sierpień 2019 13:35

„Remont chodnika przy ul. Cichej w Olsztynie
– etapy II i III”

Znak sprawy: NP.2521.57.2019

 

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU

SIWZ 

INFORMACJA Z OTWARCIA OFERT

INFORMACJA O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY