image_alt

Remont nawierzchni chodnika przy ul. Kołobrzeskiej w Olsztynie – etap II

Nadrzędna kategoria: zamówienia publiczne
24. 07. 2019 10:33
Autorstwa: Lucyna Brejnak
Poprawiono: 09 wrzesień 2019 13:02

„Remont nawierzchni chodnika

przy ul. Kołobrzeskiej w Olsztynie – etap II”

Znak sprawy: NP.2521.59.2019

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU

SIWZ 

INFORMACJA Z OTWARCIA OFERT 

INFORMACJA O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY