image_alt

Przebudowa odcinka ulicy Żniwnej wraz z budową przepustu pod droga na Strudze Dajtki w Olsztynie II

Nadrzędna kategoria: zamówienia publiczne
26. 07. 2019 14:36
Autorstwa: Ewa Gołębiewska-Maciąg
Poprawiono: 29 sierpień 2019 13:17

Przebudowa odcinka ulicy Żniwnej wraz z budową przepustu pod droga na Strudze Dajtki w Olsztynie

Znak sprawy: NP.2521.61.2019

 

Ogłoszenie o zamówieniu

Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia 

INFORMACJA Z OTWARCIA OFERT

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty