image_alt

Remont nawierzchni chodnika przy ul. Mickiewicza w Olsztynie – Etap I

Nadrzędna kategoria: zamówienia publiczne
26. 08. 2019 13:08
Autorstwa: Ewa Gołębiewska-Maciąg
Poprawiono: 02 październik 2019 10:36

Remont nawierzchni chodnika przy ul. Mickiewicza w Olsztynie – Etap I

Znak sprawy: NP.2521.74.2019

 

Ogłoszenie o zamówieniu

Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia

Informacja z otwarcia ofert

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty