image_alt

Remont nawierzchni chodnika przy ul. Małłków w Olsztynie – Etap I

Nadrzędna kategoria: zamówienia publiczne
12. 09. 2019 12:16
Autorstwa: Ewa Gołębiewska-Maciąg
Poprawiono: 02 październik 2019 10:25

Remont nawierzchni chodnika przy ul. Małłków w Olsztynie – Etap I

Znak sprawy: NP.2521.80.2019

 

Ogłoszenie o zamówieniu

Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia

Informacja o unieważnieniu postępowania