image_alt

Budowa schodów przy kapliczce z ulicy starej Bałtyckiej – os. Likusy” – ETAP I

Nadrzędna kategoria: zamówienia publiczne
02. 10. 2019 11:38
Autorstwa: Ewa Gołębiewska-Maciąg
Poprawiono: 22 październik 2019 08:00

Budowa schodów przy kapliczce z ulicy starej Bałtyckiej – os. Likusy” – ETAP I

Znak sprawy: NP.2521.84.2019

 

Ogłoszenie o zamówieniu

Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia

Informacja o unieważnieniu postępowania