image_alt

Remont chodnika przy ul. Cichej w Olsztynie – etap V

Nadrzędna kategoria: zamówienia publiczne
21. 10. 2019 09:32
Autorstwa: Lucyna Brejnak
Poprawiono: 12 listopad 2019 12:21

„Remont chodnika przy ul. Cichej w Olsztynie
– etap V ”

Znak sprawy: NZ.2521.88.2019

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU

SIWZ 

MODYFIKACJA SIWZ

UWAGA

ZMIANA TERMINU OTWARCIA OFERT !

 

INFORMACJA Z OTWARCIA OFERT 

INFORMACJE O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY