image_alt

Budowa schodów przy kapliczce z ulicy starej Bałtyckiej – os. Likusy – ETAP I

Nadrzędna kategoria: zamówienia publiczne
24. 10. 2019 10:44
Autorstwa: Ewa Gołębiewska-Maciąg
Poprawiono: 14 listopad 2019 13:00

Budowa schodów przy kapliczce z ulicy starej Bałtyckiej – os. Likusy – ETAP I

Znak sprawy: NZ.2521.89.2019

 

Ogłoszenie o zamówieniu

Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia

Informacja z otwarcia ofert

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty