image_alt

Remont chodnika przy ulicy Gębika w Olsztynie – etap 2 i 3

Nadrzędna kategoria: zamówienia publiczne
25. 03. 2020 10:14
Autorstwa: Ewa Gołębiewska-Maciąg
Poprawiono: 11 maj 2020 13:24

Remont chodnika przy ulicy Gębika w Olsztynie – etap 2 i 3
Znak sprawy: NZ.2510.10.2020

Ogłoszenie o zamówieniu

Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia

Informacja z otwarcia ofert

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty