image_alt

Budowa drogi rowerowej wzdłuż ul. Hozjusza w Olsztynie (II)

Nadrzędna kategoria: zamówienia publiczne
08. 05. 2014 09:58
Autorstwa: Chmarycz Sławomir
Poprawiono: 17 sierpień 2017 08:18

Ogłoszenie o zamówieniu NP.2521.29.2014

SIWZ NP.2521.29.2014

Wyjaśnienia i zmiana SIWZ NP.2521.29.1.2014

Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia NP.2521.29.2014

Postępowanie unieważnione na podstawie art. 93 ust. 1 pkt 4 ustawy Pzp - oferta z najniższą ceną przewyższa kwotę, którą zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia