image_alt

Remont drogi krajowej nr 53, ul. Pstrowskiego w kierunku granicy miasta Olsztyna (etap III)

Nadrzędna kategoria: zamówienia publiczne
12. 05. 2014 13:47
Autorstwa: Chmarycz Sławomir
Poprawiono: 17 sierpień 2017 08:18

Ogłoszenie o zamówieniu NP.2521.31.2014

SIWZ NP.2521.31.2014

Wyjaśnienia SIWZ NP.2521.31.1.2014

Postępowanie unieważnione na podstawie art. 93 ust. 1 pkt 4 ustawy Pzp - oferta z najniższą ceną przewyższa kwotę, którą zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia