image_alt

Remont chodników, rekultywacja terenów zielonych i uzupełnienie oświetlenia przy ul. Białostockiej

Nadrzędna kategoria: zamówienia publiczne
27. 05. 2015 09:49
Autorstwa: Magda Jeleniewska
Poprawiono: 17 sierpień 2017 08:21

Remont chodników, rekultywacja terenów zielonych i uzupełnienie oświetlenia ulicznego przy ul. Białostockiej w Olsztynie - Etap I

Ogłoszenie o zamówieniu NP.2521.51.2015

SIWZ NP.2521.51.2015

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty NP.2521.51.1.2015