image_alt

Wykonanie ogrodzenia podwórka, utwardzenie gruntu pod kontenerami przy Al. Przyjaciół w Olsztynie

Nadrzędna kategoria: zamówienia publiczne
01. 06. 2015 07:27
Autorstwa: Magda Jeleniewska
Poprawiono: 17 sierpień 2017 08:21

Wykonanie ogrodzenia podwórka, utwardzenie gruntu pod kontenerami na śmieci przy Al. Przyjaciół 6, 8, 10 w Olsztynie - Etap I

Ogłoszenie o zamówieniu NP.2521.53.2015

SIWZ NP.2521.53.2015

Unieważnienie postępowania NP.2521.53.2015