image_alt

Zagospodarowanie lasku między ul.Wachowskiego i Nienackiego: budowa schodów terenowych, chodnika

Nadrzędna kategoria: zamówienia publiczne
11. 08. 2015 14:01
Autorstwa: Lucyna Brejnak
Poprawiono: 17 sierpień 2017 08:22

Zagospodarowanie lasku

między ul. Wachowskiego i ul. Nienackiego w Olsztynie - 

budowa  schodów terenowych, chodnika oraz ciągu pieszego przy ul. Turkowskiego 

 

NP.2521.90.2015 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU

 

 

NP.2521.90.2015 SIWZ

 

NP.2521.90.1.2015 WYJAŚNIENIE TREŚCI SIWZ

 

NP.2521.90.2.2015 INFORMACJA O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY