image_alt

Budowa chodnika wraz z oświetleniem wzdłuż ulicy Sokolej na odcinku od ulicy Orlej do Sokolej 6A

Nadrzędna kategoria: zamówienia publiczne
18. 08. 2015 12:57
Autorstwa: Lucyna Brejnak
Poprawiono: 17 sierpień 2017 08:22

Budowa chodnika wraz z oświetleniem

wzdłuż ulicy Sokolej

na odcinku od ulicy Orlej do Sokolej 6A

w Olsztynie

 

Znak sprawy: NP.2521.97.2015

 

NP.2521.97.2015 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU 

 

NP.2521.97.2015 SIWZ

 

NP.2521.97.1.2015 WYJAŚNIENIA TREŚCI SIWZ

 

NP.2521.97.2015 INFORMACJA O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY