image_alt

Remonty bieżące nawierzchni ulic i chodników w zakresie robót brukarskich na terenie Olsztyna

Nadrzędna kategoria: zamówienia publiczne
30. 10. 2015 11:43
Autorstwa: Magda Jeleniewska
Poprawiono: 17 sierpień 2017 08:23

Remonty bieżące nawierzchni ulic i chodników w zakresie robót brukarskich na terenach administrowanych przez Zarząd Dróg, Zieleni i Transportu w Olsztynie

NP.2521.126.2015 Ogloszenie o zamówieniu

NP.2521.126.2015 SIWZ

NP.2521.126.1.2015 Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty