image_alt

Remont drogi Balbiny %u015Awitycz–Widackiej w Olsztynie – etap 1 remont chodników

Nadrzędna kategoria: zamówienia publiczne
17. 05. 2016 12:16
Autorstwa: Lucyna Brejnak
Poprawiono: 17 sierpień 2017 08:24

„Remont drogi Balbiny Świtycz-Widackiej w Olsztynie
- etap 1 remont chodników”

Znak sprawy: NP.2521.39.2016

 

NP.2521.39.2016 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU

NP.2521.39.2016 SIWZ

 

NP.2521.39.2016 INFORMACJA O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY