image_alt

Remont chodnika przy ul. Wawrzyczka wraz z remontem chodników wzdłuż ul. Ols

Nadrzędna kategoria: zamówienia publiczne
25. 05. 2016 12:47
Autorstwa: Wojciech Suchecki
Poprawiono: 17 sierpień 2017 08:24

Remont chodnika przy ul. Wawrzyczka wraz                       

z remontem chodników wzdłuż
ul. Olszewskiego oraz ul. Szostkiewicza w Olsztynie        – etap I i II

 

ogłoszenie o zamówieniu NP 2521.45.2016

SIWZ NP.2521.45.2016

 

informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty NP 2521.45.2016