image_alt

Wymiana chodnika przy ul. Parkingowej obok budynków przy ul. Wyszyńskiego 10-12

Nadrzędna kategoria: zamówienia publiczne
14. 06. 2016 10:23
Autorstwa: Lucyna Brejnak
Poprawiono: 17 sierpień 2017 08:24

Wymiana chodnika przy ul. Parkingowej

obok budynków przy ul. Wyszyńskiego 10-12

w Olsztynie – ETAP I

 

Znak sprawy: NP.2521.53.2016

 

 

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU

SIWZ

I
nformacja o wyborze najkorzystniejszej oferty NP.2521.53.2016