image_alt

Budowa chodnika w ciągu ul. Piotrowskiego w Olsztynie, na odcinku od ul. Mroza do ul. Flisa wraz z uzupełnieniem o chodnik w ciągu ul. Flisa na odcinku od ul. Piotrowskiego do ul. Janowicza - Etap I

Nadrzędna kategoria: zamówienia publiczne
21. 06. 2016 10:22
Autorstwa: Chmarycz Sławomir
Poprawiono: 17 sierpień 2017 08:24