image_alt

Remont chodnika przy ul. Wawrzyczka wraz z remontem chodników wzdłuż ul. Olszewskiego oraz ul. Szost

Nadrzędna kategoria: zamówienia publiczne
09. 09. 2016 08:14
Autorstwa: Chmarycz Sławomir
Poprawiono: 17 sierpień 2017 08:25
Remont chodnika przy ul. Wawrzyczka wraz z remontem chodników wzdłuż ul. Olszewskiego oraz ul. Szostkiewicza
w Olsztynie - etap I i II zmieniony

Ogłoszenie o zamówieniu NP.2521.79.2016
SIWZ NP.2521.79.2016
Informacje z otwarcia ofert NP.2521.79.2016
Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty NP.2521.79.2016