image_alt

Remont schodów przy budynku Barcza 10 w Olsztynie

Nadrzędna kategoria: zamówienia publiczne
09. 09. 2016 13:05
Autorstwa: Lucyna Brejnak
Poprawiono: 17 sierpień 2017 08:25

Remont schodów
przy budynku Barcza 10 w Olsztynie
 
Znak sprawy: NP.2521.84.2016

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU
SIWZ 

INFORMACJA Z OTWARCIA OFERT 

INFORMACJA O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY