image_alt

Utwardzenie placu postojowego oraz naprawa ogrodzenia przy ośrodku zdrowia Bałtycka 43 w Olsztynie –

Nadrzędna kategoria: zamówienia publiczne
28. 09. 2016 13:40
Autorstwa: Chmarycz Sławomir
Poprawiono: 17 sierpień 2017 08:25
Utwardzenie placu postojowego oraz naprawa ogrodzenia przy ośrodku zdrowia Bałtycka 43 w Olsztynie - ETAP I

Ogłoszenie o zamówieniu NP.2521.93.2016
SIWZ NP.2521.93.2016
Informacja z otwarcia ofert NP.2521.93.2016
I
nformacja o wyborze najkorzystniejszej oferty NP.2521.93.2016