image_alt

Rewaloryzacja zabytkowego Parku Miejskiego w Jakubowie - w zakresie sceny po byłym pawilonie muzyczn

Nadrzędna kategoria: zamówienia publiczne
09. 03. 2017 10:38
Autorstwa: Chmarycz Sławomir
Poprawiono: 17 sierpień 2017 08:26

Rewaloryzacja zabytkowego Parku Miejskiego w Jakubowie - w zakresie sceny po byłym pawilonie muzycznym

Ogłoszenie o zamówieniu NP.2521.6.2017
SIWZ NP.2521.6.2017

Informacja z otwarcia ofert NP.2521.6.2017

Informacja o unieważnieniu postępowania NP.2521.6.2017