image_alt

Remont chodnika przy ul. Kołobrzeskiej do SM Pojezierze do ul. Głowackiego - etap I

Nadrzędna kategoria: zamówienia publiczne
10. 05. 2017 13:04
Autorstwa: Ewa Gołębiewska-Maciąg
Poprawiono: 17 sierpień 2017 08:26Remont chodnika przy ul. Kołobrzeskiej od SM Pojezierze do ul. Głowackiego - etap I

znak sprawy: NP.2521.17.2017Ogłoszenie o zamówieniuSpecyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia


Modyfikacja SIWZ


Informacja z otwarcia ofertInformacja o wyborze najkorzystniejszej oferty