image_alt

Remont chodnika przy ul. Mickiewicza – etap II i III

Nadrzędna kategoria: zamówienia publiczne
24. 05. 2017 10:13
Autorstwa: Lucyna Brejnak
Poprawiono: 17 sierpień 2017 08:27


„Remont chodnika przy ul. Mickiewicza

- etap II i III”

 
Znak sprawy: NP.2521.20.2017

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU


SIWZ 

INFORMACJA Z OTWARCIA OFERT
 


INFORMACJA O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY