image_alt

Remont przepustu drogowego w km 0 550 drogi gminnej nr 31503N (ul. Szostkiewicza) w Olsztynie

Nadrzędna kategoria: zamówienia publiczne
05. 06. 2017 13:18
Autorstwa: Ewa Gołębiewska-Maciąg
Poprawiono: 17 sierpień 2017 08:27Remont przepustu drogowego w km 0 550 drogi gminnej
nr 31503N (ul. Szostkiewicza) w Olsztynie

nr sprawy: NP.2521.29.2017


Ogłoszenie o zamówieniu

Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia

Informacja z otwarcia ofert

Informacja o unieważnieniu postępowania