image_alt

Remont ciągu pieszego pomiędzy budynkami Barcza 2 oraz Barcza 8aw Olsztynie

Nadrzędna kategoria: zamówienia publiczne
13. 06. 2017 08:50
Autorstwa: Lucyna Brejnak
Poprawiono: 17 sierpień 2017 08:27


Remont ciągu pieszego pomiędzy budynkami Barcza 2 oraz Barcza 8aw Olsztynie

NP.2521.34.2017

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU

SIWZ 

INFORMACJA O UNIEWAŻNIENIU POSTĘPOWANIA