image_alt

Remont chodników przy ul. Profesorskiej – etap III (odcinki 4, 5 i 6)

Nadrzędna kategoria: zamówienia publiczne
26. 06. 2017 13:27
Autorstwa: Ewa Gołębiewska-Maciąg
Poprawiono: 17 sierpień 2017 08:27Remont chodników przy ul. Profesorskiej - etap III (odcinki 4, 5 i 6)

nr sprawy: NP.2521.35.2017


Ogłoszenie o zamówieniu

Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia

Informacja z otwarcia ofert

Informacja o unieważnieniu postępowania