image_alt

Utwardzenie z polbruku przejścia pomiędzy ul. Wędkarską, a Jagodową i ul. Jagodową, a Rakową

Nadrzędna kategoria: zamówienia publiczne
29. 06. 2017 10:12
Autorstwa: Lucyna Brejnak
Poprawiono: 17 sierpień 2017 08:27


„Utwardzenie z polbruku przejścia pomiędzy ul. Wędkarską, a Jagodową
i

ul. Jagodową, a Rakową”

- ETAP 1 - wykonanie przejścia pomiędzy ul. Wędkarską, a Jagodową

(branża drogowa i oświetlenie uliczne)
 
Znak sprawy: NP.2521.43.2017

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU

SIWZ

INFORMACJA Z OTWARCIA OFERT - 14.07.2017

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty NP.2521.43.2017