image_alt

Remont placu apelowego przy ZSP nr 1 w Olsztynie - etap I

Nadrzędna kategoria: zamówienia publiczne
10. 07. 2017 11:44
Autorstwa: Ewa Gołębiewska-Maciąg
Poprawiono: 17 sierpień 2017 08:27


Remont placu apelowego wraz z podjazdem dla osób niepełnosprawnych
i 150 miejscami parkingowymi dla rowerów przy Zespole Szkolno-Przedszkolnym nr 1 w Olsztynie
- etap I


nr sprawy: NP.2521.49.2017


Ogłoszenie o zamówieniu

Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia

Informacja o unieważnieniu postępowania