image_alt

Wymiana starej, zniszczonej i nierównej nawierzchni chodnika z jednoczesną wymianą krawężników wzdłu

Nadrzędna kategoria: zamówienia publiczne
17. 07. 2017 10:50
Autorstwa: Chmarycz Sławomir
Poprawiono: 04 październik 2017 13:15

Wymiana starej, zniszczonej i nierównej nawierzchni chodnika z jednoczesną wymianą krawężników wzdłuż budynków przy
ul. Turkowskiego 5 i 7
w Olsztynie - etap I

Ogłoszenie o zamówieniu NP.2521.53.2017
SIWZ NP.2521.53.2017

I
nformacja z otwarcia ofert NP.2521.53.2017

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty NP2521.53.2017