image_alt

Budowa miejsc postojowych w obrębie Szkoły Podstawowej nr 33 przy ul. Stramkowskiej - etap I

Nadrzędna kategoria: zamówienia publiczne
17. 07. 2017 12:34
Autorstwa: Ewa Gołębiewska-Maciąg
Poprawiono: 17 sierpień 2017 08:27


Budowa miejsc postojowych w obrębie Szkoły Podstawowej nr 33 przy ul. Ludwiki Stramkowskiej - etap I

znak sprawy: NP.2521.52.2017Ogłoszenie o zamówieniu

Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia

Informacja z otwarcia ofert

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty