image_alt

Budowa oświetlenia traktu spacerowo-rowerowego od ul. Wadowskiego do Auchan

Nadrzędna kategoria: zamówienia publiczne
21. 07. 2017 10:28
Autorstwa: Ewa Gołębiewska-Maciąg
Poprawiono: 17 sierpień 2017 08:27
Budowa oświetlenia traktu spacerowo-rowerowego od ul. Wadowskiego do Auchan

nr sprawy: NP.2521.56.2017
Ogłoszenie o zamówieniu 

Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia

Informacja z otwarcia ofert 

INFORMACJA O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY