image_alt

Remont chodnika przy ul. Żeromskiego w Olsztynie - etap IIa

Nadrzędna kategoria: zamówienia publiczne
21. 07. 2017 12:43
Autorstwa: Ewa Gołębiewska-Maciąg
Poprawiono: 17 sierpień 2017 08:27Remont chodnika przy ul. Żeromskiego w Olsztynie - etap IIa

nr sprawy: NP.2521.55.2017
Ogłoszenie o zamówieniu

Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia

Informacja o unieważnieniu postępowania