image_alt

Remont chodników – wykonanie nowej nawierzchni z kostki betonowej przy ul. Kleeberga w Olsztynie –

Nadrzędna kategoria: zamówienia publiczne
26. 07. 2017 08:38
Autorstwa: Chmarycz Sławomir
Poprawiono: 17 sierpień 2017 08:27
Remont chodników - wykonanie nowej nawierzchni z kostki betonowej przy ul. Kleeberga w Olsztynie - etap I i II

Ogłoszenie o zamówieniu NP.2521.57.2017
SIWZ NP.2521.57.2017

Informacja o unieważnieniu postępowania NP.2521.57.2017