image_alt

Usługa ochrony osób i mienia oraz monitoringu na potrzeby ZDZiT w Olsztynie

Nadrzędna kategoria: zamówienia publiczne
24. 11. 2017 14:26
Autorstwa: Lucyna Brejnak
Poprawiono: 29 październik 2018 07:41

Usługa ochrony osób i mienia oraz monitoringu
na potrzeby ZDZiT w Olsztynie

 

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU 

INFORMACJA O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY NP.2521.82.2017

 

 

UMOWA nr 2530.26.2017 została zawarta dnia 29.12.2017 r. w Olsztynie pomiędzy Gminą Olsztyn – Zarządem Dróg, Zieleni i Transportu w Olsztynie,
Krzysztofem Lenkiewiczem prowadzącym działalność gospodarczą pod nazwą ATUT Agencja Ochrony Osób i Mienia Krzysztof Lenkiewicz