image_alt

Usługa konwoju, ochrony osób i monitoringu na potrzeby ZDZiT w Olsztynie

Nadrzędna kategoria: zamówienia publiczne
09. 10. 2018 12:33
Autorstwa: Chmarycz Sławomir
Poprawiono: 04 grudzień 2018 13:23

Ogłoszenie o zamówieniu NP.2521.45.US.2018

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty NP.2521.45.US.2018

 

W dniu 30.11.2018 r. zawarta została UMOWA nr 2530.17.2018  pomiędzy Gminą Olsztyn – Zarządem Dróg, Zieleni i Transportu w Olsztynie, 
a Krzysztofem Lenkiewiczem prowadzącym działalność gospodarczą pod nazwą ATUT Agencja Ochrony Osób i Mienia Krzysztof Lenkiewicz