Usługa ochrony osób i mienia oraz monitoringu na potrzeby ZDZiT w Olsztynie II postępowanie

Nadrzędna kategoria: zamówienia publiczne
20. 11. 2018 10:02
Autorstwa: Lucyna Brejnak
Poprawiono: 31 grudzień 2018 08:06

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU

Usługa ochrony osób i mienia oraz monitoringu na potrzeby ZDZiT 

w Olsztynie

Znak sprawy: NP.2521.63.US.2018

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU 

INFORMUJEMY, ŻE TERMIN ZWIĄZANIA OFERTĄ WYNOSI 30 DNI 

W dniu 28.12.2018 r. zawarto umowę z ATUT Agencja Ochrony Osób i Mienia Krzysztof Lenkiewicz