image_alt

Usługa ochrony fizycznej na potrzeby ZDZiT w Olsztynie

Nadrzędna kategoria: zamówienia publiczne
02. 04. 2019 11:14
Autorstwa: Chmarycz Sławomir
Poprawiono: 02 maj 2019 07:03

Ogłoszenie o zamówieniu NP.2521.20.US.2019

W dniu 29.04.2019 r. zawarto umowę z ATUT Agencja Ochrony Osób i Mienia Krzysztof Lenkiewicz