image_alt

zamówienia publiczne

Nadrzędna kategoria: zamówienia publiczne
04. 06. 2019 12:16
Autorstwa: Ewa Gołębiewska-Maciąg
Poprawiono: 12 czerwiec 2019 12:04

Dostawa wraz z ustawieniem donic granitowych na terenie Starego Miasta w Olsztynie

znak sprawy: NP.2521.32.2019

 

Ogłoszenie o zamówieniu

Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia

Informacja z otwarcia ofert

Nadrzędna kategoria: zamówienia publiczne
20. 05. 2019 12:08
Autorstwa: Lucyna Brejnak
Poprawiono: 14 czerwiec 2019 11:26

„Siłownia plenerowa w dwóch lokalizacjach Generałów i Zacisze - Os. Generałów”

Znak sprawy: NP.2521.30.2019

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU 

SIWZ 

INFORMACJA Z OTWARCIA OFERT 

INFORMACJA O UNIEWAŻNIENIU POSTĘPOWANIA

Nadrzędna kategoria: zamówienia publiczne
16. 08. 2018 13:50
Autorstwa: Lucyna Brejnak
Poprawiono: 17 październik 2018 12:10

Dostawa soli drogowej do zwalczania śliskości na terenie miasta Olsztyna

w sezonach zimowych

2018/2019, 2019/2020, 2020/2021 r.

 

Znak sprawy: NP.2521.37.2018

 

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU 

 

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU TED 

 

SIWZ 

INFORMACJA Z OTWARCIA OFERT 

INFORMACJA O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY 

INFORMACJA O ANULOWANIU CZYNNOŚCI WYBORU NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY 

INFORMACJA O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY

Nadrzędna kategoria: zamówienia publiczne
29. 06. 2018 12:25
Autorstwa: Lucyna Brejnak
Poprawiono: 27 wrzesień 2018 09:03

„Plac zabaw dla dzieci – Hozjusza/Jemioły” - III Postępowanie

  Znak sprawy: NP.2521.27.2018

 

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU 

SIWZ

INFORMACJA Z OTWARCIA OFERT 

INFORMACJA O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY

 

 

Nadrzędna kategoria: zamówienia publiczne
15. 06. 2018 11:50
Autorstwa: Lucyna Brejnak
Poprawiono: 29 czerwiec 2018 10:23

„Plac zabaw dla dzieci – Hozjusza/Jemioły” - II postępowanie

 

Znak sprawy: NP.2521.22.2018

 

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU

SIWZ 

 

OGŁOSZENIE O ZMIANIIE OGŁOSZENIA

INFORMACJA O ZMIANIE TREŚCI SIWZ 

INFORMACJA O UNIEWAŻNIENIU POSTĘPOWANIA

Nadrzędna kategoria: zamówienia publiczne
14. 05. 2018 09:57
Autorstwa: Lucyna Brejnak
Poprawiono: 14 czerwiec 2018 10:52

„Plac zabaw dla dzieci – Hozjusza/Jemioły”

 

Znak sprawy: NP.2521.12.2018

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU

 

SIWZ 

 INFORMACJA Z OTWARCIA OFERT 

INFORMACJA O UNIEWAŻNIENIU POSTĘPOWANIA

 

 

Nadrzędna kategoria: zamówienia publiczne
19. 04. 2018 08:58
Autorstwa: Lucyna Brejnak
Poprawiono: 20 lipiec 2018 13:48

„Dostawa i montaż urządzeń siłowych, urządzeń typu street workout, urządzeń zabawowych dla dzieci

na terenie Olsztyna
z elementami zagospodarowanie terenu oraz wykonania nawierzchni pod urządzeniami”

                                                        

Znak sprawy: NP.2521.9.2018

 

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU

 SIWZ 

 

WYJAŚNIENIA SIWZ

Opis przedmiotu zamówienia - po zmianach

Kosztorysy oferowe - po zmianach

 OGŁOSZENIE O ZMIANIE OGŁOSZENIA

 

 UWAGA !

ZMIANA TERMINU SKŁADNIA OFERT

na dzień 9.05.2018 r.

 

INFORMACJA Z OTWARCIA OFERT

 

INFORMACJA O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY

 

 

 

 

 

Nadrzędna kategoria: zamówienia publiczne
21. 09. 2017 10:56
Autorstwa: Lucyna Brejnak
Poprawiono: 26 październik 2017 11:51

„Zakup, dostawa i montaż fabrycznie nowych urządzeń zabawowych na terenach placów zabaw zlokalizowanych

na terenie Gminy Olsztyn w 2017 r.” - II postępowanie

 

Znak sprawy: NP.2521.73.2017

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU  

SIWZ

 Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia 

 

 WYJAŚNIENIA TREŚCI SIWZ 

 

UWAGA

ZMIANA TERMINU SKŁADANIA OFERT

04.10.2017 r 

INFORMACJA Z OTWARCIA OFERT 

INFORMACJA O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY

Nadrzędna kategoria: zamówienia publiczne
01. 08. 2017 11:02
Autorstwa: Lucyna Brejnak
Poprawiono: 13 wrzesień 2017 11:41


„Zakup, dostawa i montaż
fabrycznie nowych urządzeń zabawowych
na terenach placów zabaw
zlokalizowanych na terenie Gminy Olsztyn w 2017 r.”

NP.2521.61.2017

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU

SIWZ 

WYJAŚNIENIE TREŚCI SIWZ

UWAGA
ZMIANA ZAŁĄCZNIKA NR 6b KOSZTORYS OFEROWY część II - PO ZMIANACH

Załącznik Nr 6b Kosztorys ofertowy część II - PO ZMIANACH 

INFORMACJA Z OTWARCIA OFERT 

 INFORMACJA O UNIEWAŻNIENIU POSTĘPOWANIA