image_alt

Zagospodarowanie zieleni przy ulicy Jagiełły w Olsztynie

Nadrzędna kategoria: zamówienia publiczne
31. 05. 2017 11:59
Autorstwa: Lucyna Brejnak
Poprawiono: 17 sierpień 2017 10:41


Zagospodarowanie zieleni
przy ulicy Jagiełły w Olsztynie

 
Znak sprawy: NP.2521.25.2017

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU

SIWZ 

WYJAŚNIENIE TREŚCI SIWZ 

INFORMACJA Z OTWARCIA OFERT 


INFORMACJA O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY