image_alt

PEŁNIENIE FUNKCJI INŻYNIERA KONTRAKTU „Rewaloryzacja II etapu Parku Jakubowo w Olsztynie jako obiektu dziedzictwa kulturowego"

Nadrzędna kategoria: zamówienia publiczne
05. 04. 2017 13:27
Autorstwa: Administrator
Poprawiono: 17 sierpień 2017 10:46

PEŁNIENIE FUNKCJI INŻYNIERA KONTRAKTU 
„Rewaloryzacja II etapu Parku Jakubowo w Olsztynie jako obiektu dziedzictwa kulturowego”

ogłoszenie o zamówieniu NP.2521.10.2017

SIWZ NP.2521.10.2017

Dokumentacja "Projekt Rewaloryzacja II etapu Parku Jakubowo w Olsztynie jako obiektu dziedzictwa kulturowego"
dostepna pod linkiem:

http://bip.zdzit.olsztyn.eu/pliki/zampub/dokumentacja_jakubowo.zip

informacja z otwarcia ofert NP.2521.10.2017

informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty NP.2521.10.2017