image_alt

Obsadzenie kwietników roślinami sezonowymi na terenie Olsztyna wraz z ich pielęgnacją w 2018 r.

Nadrzędna kategoria: zamówienia publiczne
28. 09. 2017 13:54
Autorstwa: Ewa Gołębiewska-Maciąg
Poprawiono: 24 październik 2017 13:32

 

Obsadzenie kwietników roślinami sezonowymi na terenie Olsztyna

wraz z ich pielęgnacją w 2018 r.

Nr sprawy: NP.2521.68.2017

 

Ogłoszenie o zamówieniu

Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia

Modyfikacja SIWZ

Wyjaśnienia treści SIWZ

Informacja z otwarcia ofert

Informacja o unieważnieniu postępowania